Inventi S.A.

 

ul. Dworcowa 71

85-009 Bydgoszcz

 

NIP 676-21-94-632

REGON: 356313890

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000044204

Kapitał zakładowy:  6.356.400,00 zł